IRF – lice

Radio frekvencija je danas najnapredniji sistem za postizanje odličnih rezultata i smanjenje nepravilnosti koji utiču na površinski deo kože kao što su bore, znaci starenja, opuštena koža i strije.

RF40 BIPOLAR radi na frekvenciji 40 Mhz

RF BIPOLAR-om 40 MHz, menja se polaritet električnog polja

40 miliona puta u sekundi, dovodeći do ujednačene termolize

dubljih slojeva kože, sa minimalnim uticajem na površinske slojeve.

Nova tehnika je specifična kombinacija visoke frekvencije bipolarnih radiotalasa i odgovarajućih pokreta sondi.

  • putem preciznih programa deluje ciljano na popravljanje strukture kože
  • putem 40 mil pulseva na visokotehnološki način dovodi do rekonstruktuiranja mreže kolagenih i elastičnih vlakana.
  • preciznim zagrevanjem utiče na uvećanu proizvodnju kolagena sa dugoročnim, vidljivim i osetnim poboljšanjem.